Download The Holy Quran Recites تحميل تلاوات القرآن الكريم
Bengali Translation Of The Holy Quran Recitation :: পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এর বাংলা অনুবাদ

The Holy Quran Index With Names Of The Surah مفهرس الفرآن الكريم بأسماء السور

 
تتابع تلاوات القرآن Sequencing Quran Recitations
 

١ سورة
الفاتحة
1. Surah
Al-Ftihah
٢ سورة
البقرة
2. Surah
Al-Baqarah
٣ سورة
آل عمران
3. Surah
l-'Imrn
٤ سورة
النساء
4. Surah
An-Nis'

٥ سورة
المائدة
5. Surah
Al-M'idah
٦ سورة
الأنعام
6. Surah
Al-An'm
٧ سورة
الأعراف
7. Surah
Al-A'rf
٨ سورة
الأنفال
8. Surah
Al-Anfl

٩ سورة
التوبة
9. Surah
At-Taubah
١٠ سورة
يونس
10. Surah
Ynus
١١ سورة
هود
11. Surah
Hd
١٢ سورة
يوسف
12. Surah
Ysuf

١٣ سورة
يوسف
13. Surah
Ar-Ra'd
١٤ سورة
إبراهيم
14. Surah
Ibrahm
١٥ سورة
الحجر
15. Surah
Al-Hijr
١٦ سورة
النحل
16. Surah
An-Nahl

١٧ سورة
الإسراء
17. Surah
Al-Isr'
١٨ سورة
الكهف
18. Surah
Al-Kahf
١٩ سورة
مريم
19. Surah
Maryam
٢٠ سورة
طه
20. Surah
TH.

٢١ سورة
الأنبياء
21. Surah
Al-Anbiy'
٢٢ سورة
الحج
22. Surah
Al-Hajj
٢٣ سورة
المؤمنون
23. Surah
Al-Mu'minn
٢٤ سورة
النّور
24. Surah
An-Nr

٢٥ سورة
الفرقان
25. Surah
Al-Furqn
٢٦ سورة
الشعراء
26. Surah
Ash-Shu'ar'
٢٧ سورة
النّمل
27. Surah
An-Naml
٢٨ سورة
القصص
28. Surah
Al-Qasas

٢٩ سورة
العنكبوت
29. Surah
Al-'Ankabt
٣٠ سورة
الرّوم
30. Surah
Ar-Rm
٣١ سورة
لقمان
31. Surah
Luqmn
٣٢ سورة
السجدة
32. Surah
As-Sajdah

٣٣ سورة
الأحزاب
33. Surah
AlAhzb
٣٤ سورة
سبأ
34. Surah
Saba'
٣٥ سورة
فاطر
35. Surah
Ftir
٣٦ سورة
يس
36. Surah
YSn.

سورة
الصافات
37. Surah
As-Sfft
٣٨ سورة
ص
38. Surah
Sd.
٣٩ سورة
الزمر
39. Surah
Az-Zumar
٤٠ سورة
غافر
40. Surah
Ghfir

٤١
فصّلت
41. Surah
Fussilat
٤٢ سورة
الشورى
42. Surah
Ash-Shra
٤٣ سورة
الزخرف
43. Surah
Az-Zukhruf
٤٤ سورة
الدّخان
44. Surah
Ad-Dukhn

٤٥ سورة
الجاثية
45. Surah
Al-Jthiya
٤٦ سورة
الأحقاف
46. Surah
Al-Ahqf
٤٧ سورة
محمد
47. Surah
Muhammad
٤٨ سورة
الفتح
48. Surah
Al-Fath

٤٩ سورة
الحجرات
49. Surah
Al-Hujurt
٥٠ سورة
ق
50. Surah
Qf.
٥١ سورة
الذاريات
51. Surah
Az-Zriyt
٥٢ سورة
الطور
52. Surah
At-Tr

٥٣ سورة
النجم
53. Surah
An-Najm
٥٤ سورة
القمر
54. Surah
Al-Qamar
٥٥ سورة
الرحمن
55. Surah
Ar-Rahmn
٥٦ سورة
الواقعة
56. Surah
Al-Wqi'ah

٥٧ سورة
الحديد
57. Surah
Al-Hadd
٥٨ سورة
المجادلة
58. Surah
Al-Mujdilah
٥٩ سورة
الحشر
59. Surah
Al-Hashr
٦٠ سورة
الممتحنة
60. Surah
Al-Mumtahinah

٦١ سورة
الصف
61. Surah
As-Saff
٦٢ سورة
الجمعة
62. Surah
Al-Jumu'ah
٦٣ سورة
المنافقون
63. Surah
Al-Munafiqn
٦٤ سورة
التغابن
64. Surah
At-Taghbun

٦٥ سورة
الطلاق
65. Surah
At-Talq
٦٦ سورة
التحريم
66. Surah
At-Tahrm
٦٧ سورة
الملك
67. Surah
Al-Mulk
٦٨ سورة
القلم
68. Surah
Al-Qalam

٦٩ سورة
الحاقة
69. Surah
Al-Hqqah
٧٠ سورة
المعارج
70. Surah
Al-Ma'rij
٧١ سورة
نوح
71. Surah
Nh
٧٢ سورة
الجن
72. Surah
Al-Jinn

٧٣ سورة
المزّمّل
73. Surah
Al-Muzzammil
٧٤ سورة
المدّثر
74. Surah
Al-Muddaththir
٧٥ سورة
القيامة
75. Surah
Al-Qiymah
٧٦ سورة
الإنسان
76. Surah
Al-Insn

٧٧ سورة
المرسلات
77. Surah
Al-Mursalt
٧٨ سورة
النبأ
78. Surah
An-Naba'
٧٩ سورة
النازعات
79. Surah
An-Nazi't
٨٠ سورة
عبس
80. Surah
'Abasa

٨١ سورة
التكوير
81. Surah
At-Takwr
٨٢ سورة
الإنفطار
82. Surah
Al-Infitr
٨٣ سورة
المطفّفين
83. Surah
Al-Mutaffifn
٨٤ سورة
الإنشقاق
84. Surah
Al-Inshiqq

٨٥ سورة
البروج
85. Surah
Al-Burj
٨٦ سورة
الطارق
86. Surah
At-Triq
٨٧ سورة
الأعلى
87. Surah
Al-A'l
٨٨ سورة
الغاشية
88. Surah
Al-Ghshiyah

٨٩ سورة
الفجر
89. Surah
Al-Fajr
٩٠ سورة
البلد
90. Surah
Al-Balad
٩١ سورة
الشمس
91. Surah
Ash-Shams
٩٢ سورة
الليل
92. Surah
Al-Lail

٩٣ سورة
الضحى
93. Surah
Ad-Duha
٩٤ سورة
الشرح
94. Surah
Ash-Sharh
٩٥ سورة
التين
95. Surah
At-Tin
٩٦ سورة
العلق
96. Surah
Al-'Alaq

٩٧ سورة
القدر
97. Surah
Al-Qadr
٩٨ سورة
البينة
98. Surah
Al-Baiyinah
٩٩ سورة
الزلزلة
99. Surah
Az-Zalzalah
١٠٠ سورة
العاديات
100. Surah
Al-'Adiyt

١٠١ سورة
القارعة
101. Surah
Al-Qri'ah
١٠٢ سورة
التكاثر
102. Surah
At-Takthur
١٠٣ سورة
العصر
103. Surah
Al-'Asr
١٠٤ سورة
الهمزة
104. Surah
Al-Humazah

١٠٥ سورة
الفيل
105. Surah
Al-Fl
١٠٦ سورة
قريش
106. Surah
Quraish
١٠٧ سورة
الماعون
107. Surah
Al-M'n
١٠٨ سورة
الكوثر
108. Surah
Al-Kauthar

١٠٩ سورة
الكافرون
109. Surah
Al-Kfirn
١١٠ سورة
النصر
110. Surah
An-Nasr
١١١ سورة
المسد
111. Surah
Al-Masad
١١٢ سورة
الإخلاص
112. Surah
Al-Ikhls

١١٣ سورة
الفلق
113. Surah
Al-Falaq
١١٤ سورة
النّاس
114. Surah
An-Ns
🎙️
التشغيلات
Kuran
Reciters
🔊
الإيقاعات
Audio
Bulletins

 
جعل تلاوات القرآن أمثليّا Optimizing Qur'an Recitations
 

١ سورة
الفاتحة
1. Surah
Al-Ftihah
٢ سورة
البقرة
2. Surah
Al-Baqarah
٣ سورة
آل عمران
3. Surah
l-'Imrn
٤ سورة
النساء
4. Surah
An-Nis'

٥ سورة
المائدة
5. Surah
Al-M'idah
٦ سورة
الأنعام
6. Surah
Al-An'm
٧ سورة
الأعراف
7. Surah
Al-A'rf
٨ سورة
الأنفال
8. Surah
Al-Anfl

٩ سورة
التوبة
9. Surah
At-Taubah
١٠ سورة
يونس
10. Surah
Ynus
١١ سورة
هود
11. Surah
Hd
١٢ سورة
يوسف
12. Surah
Ysuf

١٣ سورة
يوسف
13. Surah
Ar-Ra'd
١٤ سورة
إبراهيم
14. Surah
Ibrahm
١٥ سورة
الحجر
15. Surah
Al-Hijr
١٦ سورة
النحل
16. Surah
An-Nahl

١٧ سورة
الإسراء
17. Surah
Al-Isr'
١٨ سورة
الكهف
18. Surah
Al-Kahf
١٩ سورة
مريم
19. Surah
Maryam
٢٠ سورة
طه
20. Surah
TH.

٢١ سورة
الأنبياء
21. Surah
Al-Anbiy'
٢٢ سورة
الحج
22. Surah
Al-Hajj
٢٣ سورة
المؤمنون
23. Surah
Al-Mu'minn
٢٤ سورة
النّور
24. Surah
An-Nr

٢٥ سورة
الفرقان
25. Surah
Al-Furqn
٢٦ سورة
الشعراء
26. Surah
Ash-Shu'ar'
٢٧ سورة
النّمل
27. Surah
An-Naml
٢٨ سورة
القصص
28. Surah
Al-Qasas

٢٩ سورة
العنكبوت
29. Surah
Al-'Ankabt
٣٠ سورة
الرّوم
30. Surah
Ar-Rm
٣١ سورة
لقمان
31. Surah
Luqmn
٣٢ سورة
السجدة
32. Surah
As-Sajdah

٣٣ سورة
الأحزاب
33. Surah
AlAhzb
٣٤ سورة
سبأ
34. Surah
Saba'
٣٥ سورة
فاطر
35. Surah
Ftir
٣٦ سورة
يس
36. Surah
YSn.

سورة
الصافات
37. Surah
As-Sfft
٣٨ سورة
ص
38. Surah
Sd.
٣٩ سورة
الزمر
39. Surah
Az-Zumar
٤٠ سورة
غافر
40. Surah
Ghfir

٤١
فصّلت
41. Surah
Fussilat
٤٢ سورة
الشورى
42. Surah
Ash-Shra
٤٣ سورة
الزخرف
43. Surah
Az-Zukhruf
٤٤ سورة
الدّخان
44. Surah
Ad-Dukhn

٤٥ سورة
الجاثية
45. Surah
Al-Jthiya
٤٦ سورة
الأحقاف
46. Surah
Al-Ahqf
٤٧ سورة
محمد
47. Surah
Muhammad
٤٨ سورة
الفتح
48. Surah
Al-Fath

٤٩ سورة
الحجرات
49. Surah
Al-Hujurt
٥٠ سورة
ق
50. Surah
Qf.
٥١ سورة
الذاريات
51. Surah
Az-Zriyt
٥٢ سورة
الطور
52. Surah
At-Tr

٥٣ سورة
النجم
53. Surah
An-Najm
٥٤ سورة
القمر
54. Surah
Al-Qamar
٥٥ سورة
الرحمن
55. Surah
Ar-Rahmn
٥٦ سورة
الواقعة
56. Surah
Al-Wqi'ah

٥٧ سورة
الحديد
57. Surah
Al-Hadd
٥٨ سورة
المجادلة
58. Surah
Al-Mujdilah
٥٩ سورة
الحشر
59. Surah
Al-Hashr
٦٠ سورة
الممتحنة
60. Surah
Al-Mumtahinah

٦١ سورة
الصف
61. Surah
As-Saff
٦٢ سورة
الجمعة
62. Surah
Al-Jumu'ah
٦٣ سورة
المنافقون
63. Surah
Al-Munafiqn
٦٤ سورة
التغابن
64. Surah
At-Taghbun

٦٥ سورة
الطلاق
65. Surah
At-Talq
٦٦ سورة
التحريم
66. Surah
At-Tahrm
٦٧ سورة
الملك
67. Surah
Al-Mulk
٦٨ سورة
القلم
68. Surah
Al-Qalam

٦٩ سورة
الحاقة
69. Surah
Al-Hqqah
٧٠ سورة
المعارج
70. Surah
Al-Ma'rij
٧١ سورة
نوح
71. Surah
Nh
٧٢ سورة
الجن
72. Surah
Al-Jinn

٧٣ سورة
المزّمّل
73. Surah
Al-Muzzammil
٧٤ سورة
المدّثر
74. Surah
Al-Muddaththir
٧٥ سورة
القيامة
75. Surah
Al-Qiymah
٧٦ سورة
الإنسان
76. Surah
Al-Insn

٧٧ سورة
المرسلات
77. Surah
Al-Mursalt
٧٨ سورة
النبأ
78. Surah
An-Naba'
٧٩ سورة
النازعات
79. Surah
An-Nazi't
٨٠ سورة
عبس
80. Surah
'Abasa

٨١ سورة
التكوير
81. Surah
At-Takwr
٨٢ سورة
الإنفطار
82. Surah
Al-Infitr
٨٣ سورة
المطفّفين
83. Surah
Al-Mutaffifn
٨٤ سورة
الإنشقاق
84. Surah
Al-Inshiqq

٨٥ سورة
البروج
85. Surah
Al-Burj
٨٦ سورة
الطارق
86. Surah
At-Triq
٨٧ سورة
الأعلى
87. Surah
Al-A'l
٨٨ سورة
الغاشية
88. Surah
Al-Ghshiyah

٨٩ سورة
الفجر
89. Surah
Al-Fajr
٩٠ سورة
البلد
90. Surah
Al-Balad
٩١ سورة
الشمس
91. Surah
Ash-Shams
٩٢ سورة
الليل
92. Surah
Al-Lail

٩٣ سورة
الضحى
93. Surah
Ad-Duha
٩٤ سورة
الشرح
94. Surah
Ash-Sharh
٩٥ سورة
التين
95. Surah
At-Tin
٩٦ سورة
العلق
96. Surah
Al-'Alaq

٩٧ سورة
القدر
97. Surah
Al-Qadr
٩٨ سورة
البينة
98. Surah
Al-Baiyinah
٩٩ سورة
الزلزلة
99. Surah
Az-Zalzalah
١٠٠ سورة
العاديات
100. Surah
Al-'Adiyt

١٠١ سورة
القارعة
101. Surah
Al-Qri'ah
١٠٢ سورة
التكاثر
102. Surah
At-Takthur
١٠٣ سورة
العصر
103. Surah
Al-'Asr
١٠٤ سورة
الهمزة
104. Surah
Al-Humazah

١٠٥ سورة
الفيل
105. Surah
Al-Fl
١٠٦ سورة
قريش
106. Surah
Quraish
١٠٧ سورة
الماعون
107. Surah
Al-M'n
١٠٨ سورة
الكوثر
108. Surah
Al-Kauthar

١٠٩ سورة
الكافرون
109. Surah
Al-Kfirn
١١٠ سورة
النصر
110. Surah
An-Nasr
١١١ سورة
المسد
111. Surah
Al-Masad
١١٢ سورة
الإخلاص
112. Surah
Al-Ikhls

١١٣ سورة
الفلق
113. Surah
Al-Falaq
١١٤ سورة
النّاس
114. Surah
An-Ns
🎙️
التشغيلات
Kuran
Reciters
🔊
الإيقاعات
Audio
Bulletins:-: Go Home :-: Go Top :-: